diumenge, 19 d’octubre de 2014

El projecte Espurnik

Un vídeo que explica el Projecte Espurtnik de realitat augmentada.


 Ací teniu també un enllaç amb el grup de treball: http://espurna.ning.com/group/escolavirtualespurna.

 Espurnik

Espurnik és el nou entorn virtual 3D del projecte Espunar, equivalent al Second Life però bassat en tecnologia lliure Opensim que podeu trobar a http://espurnik.espurna.cat Espurnik vol ser un mon virtual amb finalitat educativa creat conjuntamente per diversos centres educatius de Catalunya per a tenir un espai de trobada, discussió i aprenenentatge. Espurnitk s'ha utilitzat a l'aula d'acollida amb molta acceptació per part de l'alumnat ja que aprèn sense adonar- de'n, de la manera més eficaç possible, utilitzant un eina en forma de joc però que supeditada a un projecte educatiu, amb pautes clares, serveix per millorar no només la motivació de l'alumnat sinó la seva integració perquè els obliga a treballar en grup i de forma interdisciplinària, utilitzar una llengua comuna que no és la seva, ja desenvolupar intel · lectualment per aconseguir l'objectiu. A Espurnitk l'lalumnat ha de construir el seu avatar i cole·lectivament amb els seus companys construir els espais de treballs i els continguts. El projecte Espurnik és una part del projecte Espurna.

 Espurna

El projecte Espurna (http://www.espurna.cat) és un projecte liderat per l’ICE de la UAB i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i compta amb el suport d'iEARN-Pangea, una xarxa educativa d'abast mundial. S’articula al voltant d’una plataforma col·laborativa de treball en xarxa adreçada bàsicament a ensenyants i alumnes tant de les aules d’acollida com de les de diversificació curricular, tot i que des d’aquest curs pretenem col·laborar positivament en el tractament de la diversitat de l’aula ordinària. Què ens aporta ? Espurn@ és una proposta integral, flexible i dinàmica, que dóna resposta a bona part de les necessitats educatives d’alumnes i professors, en el context de l’escola de la societat del coneixement. Ens ajuda a experimentar amb noves metodologies, estratègies d’aprenentatge i eines tecnològiques, pròpies de la societat del coneixement, adaptades al context escolar: WebQuest, Caceres del Tresor, wikis, fòrums, activitats de georeferenciació, comunitats virtuals (NING), Second Life, microbblogging, mapes virtuals, eines portables …. Aquest projecte integra un plantejament basat en el constructivisme, contempla la teoria de les intel·ligències múltiples i proporciona l’assoliment de les competències bàsiques. Facilitant materials, activitats i seguiment suficient per articular la programació del curs al seu voltant, amb un grau de flexibilitat que permet adaptar el ritme a cada context concret, diversitat d’alumnat, domini de les TIC, etc

.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada